X
تبلیغات
رایتل

kurdistan HSE

سایت تخصصی ایمنی، بهداشت صنعتی و سیستم های مدیریتی

‬۹۰درصد‭ ‬ساختمان های‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬ایمن نیس‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬ساختمان های‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬ایمن‭ ‬نیست

 


؛دستورالعمل‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬پل ها‭ ‬و‭ ‬سدها‭ ‬نداریم
؛اذعان‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬امور‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬زلزله‭ ‬به‭ ‬آسیب پذیری‭ ‬بیشتر‭ ‬ساختمان های‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زمین‭ ‬لرزه های‭ ‬احتمالی،‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬تلفات‭ ‬بسیار‭ ‬زیادزلزله‭ ‬بم‭ ‬می‮ ‬اندازد‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬برخی‭ ‬کارشناسان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬ساختمان ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬ضروری‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬امنیت‭ ‬جانی‭ ‬ساکنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬تأمین‭ ‬کنند‮.‬‭ ‬تصویب‭ ‬قوانینی‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬ساختمان‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬الزام‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬آنها‭ ‬گام‭ ‬مثبتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬محسوب‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬ولی‭ ‬نوع‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬آن،‭ ‬هنوز‭ ‬سوال برانگیز‭ ‬است.خبرنگار‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬،عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬مقاومت‭ ‬ساختمان ها‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مصوب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬شایان فر‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬استاندارد‭ ‬‮٠٠٨٢‬،‭ ‬دکتر‭ ‬محمدتقی‭ ‬احمدی‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬مهندسی‭ ‬زلزله‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تربیت‭ ‬مدرس‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬عمران‭ ‬مجلس‭ ‬گفتگویی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬می‮ ‬گذرد‮.‬
گفتگو‭ ‬با‭ ‬عضو‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬استاندارد‭ ‬‮٠٠٨٢‬
‮-‬‭ ‬چرا‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ساختمان های‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬دارند؟
تصویب‭ ‬جدیدترین‭ ‬و‭ ‬کامل ترین‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬‮٧٦٣١‬‭ ‬برمی‮ ‬گردد‮.‬‭ ‬بنابراین‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬زلزله‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬ساختمان ها‭ ‬سابقه‭ ‬چندانی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬ندارد‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬بناهایی‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬‮٧٦‬‭ ‬ساخته‭ ‬شده اند‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬اگر‭ ‬ساختمان های‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آیند‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬بازنگری‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‮.‬‭ ‬از‭ ‬اواخر‭ ‬دهه‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬ساختمان های‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬شریان های‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬سازمان‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬برنامه ریزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اکثر‭ ‬وزارتخانه ها‭ ‬ابلاغ‭ ‬شد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬دارای‭ ‬پیچیدگی‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نکاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مهندسان‭ ‬مشاور‭ ‬کشور‭ ‬مبهم‭ ‬است‭ ‬دستگاه های‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬اجرایی‭ ‬کردن‭ ‬‮«‬طرح‭ ‬ملی‭ ‬مقاوم سازی‮»‬‭ ‬موفق‭ ‬نبوده اند‮.‬
‮-‬‭ ‬درباره‭ ‬مکانیسم ها‭ ‬و‭ ‬روش های‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬ساختمان،‭ ‬توضیح‭ ‬دهید‮.‬
در‭ ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی،‭ ‬دستورالعمل هایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮١٨٣١‬‭ ‬دستورالعمل‭ ‬بهسازی‭ ‬ساختمان های‭ ‬مسکونی‭ ‬‮(‬نشریه‭ ‬‮١٥٢)‬‭ ‬ابلاغ‭ ‬شد‮.‬‭ ‬این‭ ‬دستورالعمل‭ ‬تلفیقی‭ ‬از‭ ‬دستورالعمل های‭ ‬موسسه‭ ‬‮"‬FEMA‮"‬‭ ‬در‭ ‬آمریکاست‮.‬‭ ‬متأسفانه‭ ‬برای‭ ‬سازه های‭ ‬دیگر‭ ‬مانند‭ ‬پل ها،‭ ‬سیلوها‭ ‬و‭ ‬سدها‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬دستورالعمل های‭ ‬مشخصی‭ ‬نداریم‭ ‬ولی‭ ‬کمیته هایی‭ ‬برای‭ ‬مطالعه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تشکیل‭ ‬شده اند‮.‬‭ ‬مشکل‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه،‭ ‬عملی‭ ‬نشدن‭ ‬برخی‭ ‬دستورالعمل هاست‮.‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬تمام‭ ‬نکات‭ ‬دستورالعمل‭ ‬‮٠٠٨٢‬‭ ‬اجرایی‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله های‭ ‬بالای‭ ‬‮٦‬‭ ‬ریشتر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زلزله های‭ ‬مخرب‭ ‬معروفند،‭ ‬جان‭ ‬انسان ها‭ ‬حفظ‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬
‮-‬‭ ‬آیا‭ ‬بناهای‭ ‬موجود‭ ‬توان‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬یک‭ ‬زلزله‭ ‬مخرب‭ ‬را‭ ‬دارند؟
واقعیات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نگران کننده است‮.‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ساختمان ها‭ ‬مثل‭ ‬مدارس،‭ ‬بیمارستان ها‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬مراکز‭ ‬مسئول‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬مانند‭ ‬آتش نشانی‮ ‬ها،‭ ‬فرمانداری‮ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بخشداری‮ ‬ها‭ ‬آسیب پذیرند‮.‬
‮-‬‭ ‬چگونه‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬بنایی‭ ‬از‭ ‬مقاومت‭ ‬کافی‭ ‬برخوردار‭ ‬است؟
در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬هر‭ ‬ساختمانی‭ ‬دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬متخصص،‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬وضعیت‭ ‬ساختمان‭ ‬مشخص‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مقدمات‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬شناسنامه ای‭ ‬برای‭ ‬ساختمان های‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬تنها‭ ‬متخصصان‭ ‬ساختمان‭ ‬می‮ ‬توانند‭ ‬درباره‭ ‬آسیب پذیری‭ ‬بنا‭ ‬نظر‭ ‬بدهند‮.‬
‮-‬‭ ‬چه‭ ‬عناصری‭ ‬درارزیابی‭ ‬میزان‭ ‬مقاومت‭ ‬یک‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬گیرد؟
استفاده‭ ‬از‭ ‬بادبندهای‭ ‬مناسب‭ ‬ضربدری،‭ ‬نوع‭ ‬اتصالات‭ ‬تیر‭ ‬به‭ ‬ستون‭ ‬و‭ ‬دیوارهای‭ ‬برشی‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬میزان‭ ‬مقاومت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‮.‬‭ ‬ساختمان ها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬با‭ ‬مصالح‭ ‬بنایی،‭ ‬فلزی‭ ‬و‭ ‬بتونی‭ ‬ساخته‭ ‬می‮ ‬شوند‭ ‬هرچند‭ ‬توصیه‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬بناهای‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬بهره گیری‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬ساختمان های‭ ‬فلزی‭ ‬و‭ ‬بتونی‭ ‬ساخته‭ ‬شوند‮.‬
‮-‬‭ ‬چه‭ ‬تفاوتی‭ ‬بین‭ ‬ساختمان های‭ ‬بتونی‭ ‬و‭ ‬فلزی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬آسیب پذیری‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟
به‭ ‬اعتقاد‭ ‬من‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازهای‭ ‬بتونی‭ ‬برویم‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬مصالح‭ ‬مورد‭ ‬استفاده،‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صدمه ای‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬وارد‭ ‬نمی‮ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حریق‭ ‬نیز‭ ‬ساختمان های‭ ‬بتونی‭ ‬بهترند‮.‬‭ ‬بحث‭ ‬میرایی‭ ‬در‭ ‬ساختمان های‭ ‬بتونی‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مانع‭ ‬جابجایی‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬زیاد‭ ‬ساختمان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬می‭ ‬شود‮.‬‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ساختمان های‭ ‬بتونی،‭ ‬مرحله‭ ‬اجراست‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬دنبال‭ ‬شود‮.‬
‮-‬‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬ساختمان ها،‭ ‬ژاپن‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬روش هایی‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬است؟
میزان‭ ‬خسارات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬زلزله‭ ‬نسبت‭ ‬مستقیم‭ ‬باوزن‭ ‬ساختمان‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬هرچه‭ ‬وزن‭ ‬ساختمان‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭ ‬نیروی‭ ‬تخریبی‭ ‬زلزله‭ ‬بیشتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬بنابراین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه های‭ ‬مقاوم سازی،‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬ساختمان‭ ‬است‮.‬‭ ‬ژاپنی‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬سبک‭ ‬سازی‭ ‬پیشرو‭ ‬محسوب‭ ‬می‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تکنیک های‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مصالح‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬بحث‭ ‬سبک‭ ‬سازی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬دهند‮.‬‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بتون های‭ ‬سبک‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬ساختمان‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بتون هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬استفاده‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬حداقل‭ ‬‮٥/٢‬‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬مترمکعب‭ ‬وزن‭ ‬دارند‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬ساخت‭ ‬بتون هایی‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬استحکام‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وزن‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٠٨‬‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬مترمکعب‭ ‬امکان پذیر‭ ‬است.به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬ساختمان ها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬سنگین‭ ‬می‮ ‬باشند‮.‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬سقف‭ ‬تاق‭ ‬ضربی‭ ‬‮(‬که‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬نقطه‭ ‬جهان‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‮ ‬شود‮)‬‭ ‬و‭ ‬بلوکی‭ ‬دارای‭ ‬وزنی‭ ‬حدود‭ ‬‮٠٠٦‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬مترمربع‭ ‬است‮.‬‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سقف های‭ ‬مرکب‭ ‬فولاد‭ ‬و‭ ‬بتون،‭ ‬وزن‭ ‬سقف‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬داد‮.‬‭ ‬گرچه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سقف های‭ ‬مرکب‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬شایع‭ ‬نیست‮.‬
‮-‬‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬سبک‭ ‬سازی‭ ‬چه‭ ‬روش های‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬برده‭ ‬می‮ ‬شود؟
روش‭ ‬جداسازی‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬پایه،‭ ‬روشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬وقتی‭ ‬ساختمان‭ ‬تحت‭ ‬بار‭ ‬جانبی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬زلزله‭ ‬قرار‭ ‬می‮ ‬گیرد‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬نیروی‭ ‬جانبی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬اعضای‭ ‬تشکیل دهنده‭ ‬خود‭ ‬تحمل‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬جابجایی،‭ ‬انرژی‭ ‬زلزله‭ ‬خنثی‭ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تکنیک‭ ‬به‭ ‬ساختمان‭ ‬اجازه‭ ‬حرکت‭ ‬چند‭ ‬میلی‭ ‬متر‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سانتی‮ ‬متر‭ ‬داده‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬علمی‭ ‬موفقی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‮ ‬آید‮.‬‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬چنین‭ ‬بناهایی‭ ‬ژاپن‭ ‬گوی‭ ‬سبقت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬ربوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬کرده اند‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کاربرد‭ ‬غلتک‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬ساختمان‭ ‬ازشن‭ ‬استفاده‭ ‬می‮ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬هزینه‭ ‬بسیار‭ ‬کمتری‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬لاستیک‭ ‬مخصوص‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬مقاومت‭ ‬برشی‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬است‮.‬
‮-‬‭ ‬آیا‭ ‬برج های‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬مقاومند؟
تمام‭ ‬مشخصات‭ ‬لازم‭ ‬یک‭ ‬برج‭ ‬در‭ ‬دفترچه‭ ‬آن‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬می‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نکات‭ ‬پی‭ ‬برد‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬نبریم‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬واقعی،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬آنچه‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬ثبت‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬عملاً‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬برج‭ ‬لحاظ‭ ‬شده‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬البته‭ ‬تمام‭ ‬تقلب های‭ ‬احتمالی‭ ‬باانجام‭ ‬تست های‭ ‬مخرب‭ ‬و‭ ‬غیرمخرب،‭ ‬قابل‭ ‬ردیابی‭ ‬است‮.‬
گفتگو‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬مهندسی‭ ‬زلزله
‮-‬‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬ساختمان های‭ ‬موجود‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬دارند؟
در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬آمار‭ ‬گوناگونی‭ ‬توسط‭ ‬مراجع‭ ‬مختلف‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬حداقل‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬درصد‭ ‬ساختمان های‭ ‬موجود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬استاندارد‭ ‬قابل‭ ‬قبولی‭ ‬برسند‮.‬‭ ‬همچنین‭ ‬حداقل‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬درصد‭ ‬این‭ ‬ساختمان ها‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بهسازی‭ ‬ضروری‭ ‬دارند‭ ‬چون‭ ‬نمی‮ ‬توانند‭ ‬ایمنی‭ ‬سکنه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬زلزله‭ ‬تضمین‭ ‬کنند‮.‬
‮-‬‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬ساختمان ها‭ ‬درایران‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬چقدر‭ ‬است؟
عمر‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬اخیر،‭ ‬حدود‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬سال‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬در‭ ‬اکثر‭ ‬موارد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬‮٠٨‬‭ ‬سال‭ ‬است‮.‬‭ ‬عمر‭ ‬مفید‭ ‬که‭ ‬تابع‭ ‬کیفیت‭ ‬طراحی،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬ساختمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اسمی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬سال‭ ‬فرض‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬
گفتگو‭ ‬با‭ ‬اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬عمران‭ ‬مجلس
‮-‬‭ ‬برای‭ ‬ملزم‭ ‬کردن‭ ‬مجریان‭ ‬به‭ ‬ایمن‭ ‬سازی‭ ‬ساختمان ها‭ ‬چه‭ ‬کارهایی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است؟
علی‮ ‬اکبر‭ ‬آقایی‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬عمران‭ ‬مجلس‮:‬‭ ‬غیر‭ ‬ازآیین نامه‭ ‬‮٠٠٨٢‬،‭ ‬آیین نامه‭ ‬ماده‭ ‬‮٣٣‬‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬ساختمان‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل های‭ ‬مقررات‭ ‬ملی‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬طراحی،‭ ‬محاسبه،‭ ‬اجرا،‭ ‬بهره برداری‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬ساختمان‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬ایمنی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وزارت‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬سازمان های‭ ‬تابعه‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است.در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬مراجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬شهرداری‮ ‬ها‭ ‬مکلف‭ ‬شده اند‭ ‬تنها‭ ‬نقشه هایی‭ ‬را‭ ‬بپذیرند‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حقوقی‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬وزارت‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬ارائه‭ ‬شده اند‮.‬‭ ‬همچنین‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬ساختمان‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬حسن‭ ‬انجام‭ ‬فعالیت‭ ‬دفاتر‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬فعالیت های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬ناظر‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مصالح‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬مصالح‭ ‬و‭ ‬فرآورده های‭ ‬ساختمانی‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬مشخصات‭ ‬فنی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬نقشه ها‭ ‬استفاده‭ ‬کند.در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬داشتن‭ ‬شناسنامه‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬ساختمان‭ ‬اجباری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬صادر‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬داشتن‭ ‬این‭ ‬شناسنامه‭ ‬توسط‭ ‬مجری‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬پایان کار‭ ‬الزامی‭ ‬است‮.‬‭ ‬این‭ ‬شناسنامه‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خریدار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬اطلاعات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬آن‭ ‬آگاه‭ ‬شود.درنهایت‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ساختمان‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‮ ‬رسد‭ ‬لایحه‭ ‬‮«‬بیمه‭ ‬اجباری‭ ‬مسئولیت‭ ‬مجریان‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬ساختمان‭ ‬ها‮»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شور‭ ‬اول‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬فرصت‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬مجلس‭ ‬می‮ ‬رسانیم‮.‬‭ ‬براساس‭ ‬این‭ ‬لایحه‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مجری،‭ ‬طراح،‭ ‬محاسب،‭ ‬ناظر،‭ ‬پیمانکار‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬فرعی،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬فروشندگان‭ ‬مصالح‭ ‬و‭ ‬فرآورده ها،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬ساختمانی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬سهمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬دارند‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬‮٠١‬‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬بهره برداری،‭ ‬مسئول‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬جانی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬عیب‭ ‬و‭ ‬نقص‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬اجزاء‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خواهند‭ ‬بود‮.‬‭ ‬براین‭ ‬اساس‭ ‬سازه های‭ ‬ساختمان‭ ‬شامل‭ ‬پی،‭ ‬اسکلت،‭ ‬سقف‭ ‬و‭ ‬سفتکاری‭ ‬حداقل‭ ‬‮٠١‬‭ ‬سال،‭ ‬نما‭ ‬و‭ ‬عایق های‭ ‬رطوبتی‭ ‬حداقل‭ ‬‮٥‬‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬مکانیکی‭ ‬و‭ ‬برقی‭ ‬و‭ ‬آسانسورها‭ ‬حداقل‭ ‬‮٣‬‭ ‬سال‭ ‬توسط‭ ‬مجری‭ ‬بیمه‭ ‬می‮ ‬شوند‮.‬
‮-‬‭ ‬وضعیت‭ ‬مقاومت‭ ‬ساختمان های‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬زلزله‭ ‬چگونه‭ ‬است؟
آذروش‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬رئیسه‭ ‬عمران‭ ‬مجلس‮:‬‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تصویب‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬‮٠٠٨٢‬،‭ ‬اصول‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬ساختمان ها‭ ‬رعایت‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬می‮ ‬توانم‭ ‬بگویم‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬درصد‭ ‬ساختمان هایی‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آیین نامه‭ ‬ساخته‭ ‬شده اند،‭ ‬فاقد‭ ‬مقاومت‭ ‬ایستایی‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬زلزله هستند‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬سازی‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬رعایت‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬

منبع : سایت خبر نگار

------------------------------------------------------------------------

با توجه به گزارش بالا که ملاحظه فرمودید ایا در هنگام زلزله رفتن به زیر میزهای مدرسه و یا پناه گرفتن در زیر چهارچوب های درب می تواند جایگاه امنی باشد؟


تاریخ ارسال: دوشنبه 30 دی‌ماه سال 1387 ساعت 10:20 | نویسنده: امیر زارعی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد